Блогът на Мартин Осиковски

15 септември 2010

Пряко от Софийския 2

Вече съм споменавал за странния плакат на "Сите българе заедно" в таблото на историците пред 35-та аудитория на Софийския университет (партер, Северно крило). Той продължава да си мъдрува там - на чисто и под ключ, както се полага. А един стикер на Aktion-widerstand.de, "младите националдемократи на Германия", отскоро му прави компания. Ето:


Фактът, че подобни недоразумения могат да се видят по коридорите на нашия най-стар университет, говори най-малкото за лоша култура и липса на всякакъв ред. Това пък дава допълнително храна за размисъл по въпроса за окаяното финансово състояние на университета и за липсата на кандидат-студенти. Констатирам последното със съжаление, защото самият аз имам две дипломи от СУ.

Няма коментари: