Блогът на Мартин Осиковски

18 август 2016

Въпроси около спирането на достъпа до Elsevier

Във връзка със съобщенията за спрения достъп до изданията на Elsevier, в главата ми се завъртат следните въпроси - истински въпроси, на които нямам отговор, и действително не задавам реторично:

  • Доколко е уместно заплащането на национален достъп до въпросните издания в размер на 7.9 млн лв./год. на фона на размера на годишния бюджет на разни институции в сферата на образованието и културата? Какво е процентното съотношение между тази такса и, да речем, годишния бюджет на ключова институция нато нашата Национална библиотека?
  • Как би следвало да се коментира фактът на изискуеми "такси за публикуване" в някои от подлежащите на идексация от Elsevier издания, както се вижда от следния пример:
  • Защо в разнообразните национални критерии за финансиране на проекти за научни изследвания (и пр.) показатели по базите Scopus и Web of Science, доколкото ми е известно, са заложени като безалтернативна възможност? Не съществуват ли и други бази данни, метриката по които да може да се приеме като атестат за определено качество? Има ли знание за обстоятелството, че Scopus и Web of Science са търговски марки в сферата на научната метрика редом с десетки останали - като например тези, които съм копирал в списъка след края на поста (маркирал съм в цвят възможностите, които се допускат към момента от националните критериални схеми)?
  • Ако съществуват и други възможности, не е ли по-уместно и по-евтино да се помисли за частичен абонамент за такива, различен за различните учебни заведения и в зависимост от доминиращия им профил? PubMed например ми звучи като логичен избор за един тип университети, а Humanities International Index - за други. Впрочем ето го и самия списък (неизчерпателен):

DATABASES AND INDEXING SERVICES

Ulrichsweb (Online)
HINARI

Association for Asian Studies
Bibliography of Asian Studies (Online)
De Gruyter Saur
IBZ - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur
Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Literatur

EBSCOhost
Academic Search Alumni Edition
Academic Search Complete
Academic Search Elite
Academic Search Premier
Advanced Placement Source
ATLA Religion (American Theological Library Association)
Biography Index: Past and Present (H.W. Wilson)
Book Review Digest Plus (H.W. Wilson)
Current Abstracts
EBSCO MegaFILE
EBSCO Periodicals Collection
Fiction Core Collection (H.W. Wilson)  
FRANCIS
Gender Studies Database
Graphic Novels Core Collection (H.W. Wilson)
Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (H.W. Wilson)
Humanities Abstracts (H.W. Wilson)
Humanities Full Text (H.W. Wilson)
Humanities Index (Online)
Humanities Index Retrospective: 1907-1984 (H.W. Wilson)
Humanities International Complete
Humanities International Index
Humanities Source
MasterFILE Complete
MasterFILE Elite
MasterFILE Premier
MasterFILE Select
Middle and Junior High School Core Collection (H.W. Wilson)
MLA International Bibliography (Modern Language Association)
New Testament Abstracts (Online)
Non-Book Materials Core Collection (H.W. Wilson)
Old Testament Abstracts (Online)
OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson)
Poetry & Short Story Reference Center
Readers' Guide Retrospective: 1890-1982 (H.W. Wilson)
Religion & Philosophy Collection
Russian Academy of Sciences Bibliographies
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (H.W. Wilson)
SocINDEX
SocINDEX with Full Text
Sociological Collection
The Philosopher's Index (Online)
TOC Premier (Table of Contents)
Women's Studies International

Elsevier BV
Scopus

Gale
Academic ASAP
Academic OneFile
Book Review Index
Book Review Index Plus
Criminal Justice Collection
Expanded Academic ASAP
General OneFile
General Reference Center
General Reference Center Gold
General Reference Centre International
InfoTrac Custom
InfoTrac Junior Edition
InfoTrac Student Edition
MLA International Bibliography (Modern Language Association)
Popular Magazines
Religion and Philosophy Collection
Student Resources in Context
World Scholar: Latin America & the Caribbean
National Library of Medicine
PubMed

OCLC
ArticleFirst
Book Review Digest (Online)
CSA Sociological Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)
Humanities Index (Online)
Periodical Abstracts

Ovid
The Philosopher's Index (Online)

Peeters Publishers
Repertoire Bibliographique de la Philosophie (Online)
Periodica Islamica

ProQuest
Academic Research Library
Discovery
CSA Social Services Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)
CSA Sociological Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)
FRANCIS
MLA International Bibliography (Modern Language Association)
Periodicals Index Online
Platinum Periodicals
Professional ProQuest Central
ProQuest Business Images Complete
ProQuest 5000
ProQuest 5000 International
ProQuest Central
ProQuest Religion
ProQuest Research Library
The Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL)
The Philosopher's Index (Online)
Worldwide Political Science Abstracts
Religious & Theological Abstracts
Religious & Theological Abstracts

Thomson Reuters
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents
Web of Science

Няма коментари: