Блогът на Мартин Осиковски

07 октомври 2009

Няколко въпроса към пловдивския кмет

Славчо Атанасов щял да забрани на Давид Черни да участва в проекта "Отражения от бъдещето" на пловдивския художник Емил Миразчиев. Току-що чух по Дарик въпросния Славчо Атанасов да аргументира решението си горе-долу така: изкуството трябвало да възпитава в дух на добро и патриотизъм; работите на Черни не отговарят на това условие, следователно Черни няма място в Пловдив.

Бих искал да отправя към Славчо Атанасов следните няколко прости въпроса:

1) На основание на какво точно решение, правилник или закон Славчо Атанасов ще забрани достъпа на Давид Черни до изложбата в Пловдив?

2) Знае ли Славчо Атанасов за кои политически режими в Европа през 20 век е характерно схващането, че "изкуството трябва да възпитава" и то "в дух на патриотизъм"?

3) Досеща ли се Славчо Атанасов за какъв тип политически режими е присъщо да налагат  ограничения върху свободата на придвижване и местопребиваване на идеологически основания?

Надявам се, че се досеща. Но като го гледам, май не се досеща...

(Снимка: Dariknews.bg)

Няма коментари: