Блогът на Мартин Осиковски

15 юни 2010

"Реабилитиран по право убиец"

В знойния следобед на днешния 15 юни, докато се опитвах да се сдобия със свидетелство от Бюрото за съдимост (София, Св. Патриарх Евтимий 2), попаднах на това:


Образец за попълване на заявление. Сигурно са били шегаджии. Втората ми хипотеза е, че някой е решил да си го върне на администрацията, която (както се вижда от образеца) издава въпросното свидетелство при представяне на лична карта И акт за раждане.

Вчера например ме отпратиха, защото имах само лична карта. Вероятно не съм бил нито първият, нито последният. Зачудих се, че работата не може да се свърши само с лична карта - стори ми се, че ЕГН е напълно достатъчен. "Ама разбира се, че не може!", отговори ми служителката - през винаги неизменното прозорче с големина на една човешка длан.

Разбира се, аз не разбирам откъде се разбира, че не може, но както и да е... На фона на разни други работи това са бели кахъри :-)

Няма коментари: