Блогът на Мартин Осиковски

04 септември 2011

Моят кандидат в точки и подточки

Yellow Pinkie
Набързо нахвърлях част от предизборната програма на своя идеален въображаем кандидат-президент. Тя е съобразена с разбиранията ми за конституционния смисъл на институцията "държавен глава" в (парламентарната република) България. Практическият ни опит от последните 15-ина години показва, че повтарянето на тези самоочевидни истини не е напълно лишено от смисъл.

Ето как изглежда програмата в конспективен вид:
1. През целия си мандат не ще изгубя съзнание, че живеем в условия на парламентарна република. 
2. Ще бъда отговорен президент, т.е. няма да върша неща, които не са моя отговорност по конституция и за които никой никога не може да ми потърси никаква отговорност. 
3. В тази връзка няма да безотговорно да обещавам нищо във връзка със следното (вж. тук, тук и/или тук, но не само): 
3.1. подобряване на икономическата среда;
3.2. борбата с битовата и/или организираната престъпност;
3.3. данъчната политика;
3.4. социалната политика;
3.5. пенсионната реформа;
3.6. реформата на съдебната власт;
3.7. борбата с монополите;
3.8. здравеопазването;
3.9. енергийната политика на страната. 
4. Изобщо тържествено обещавам и се заклевам, че в никакъв момент няма да си въобразя, че президентската институция е част от изпълнителната власт в нашата, повтарям, парламентарна република. 
5. Няма да ловувам. Гадно е поне според някои българи, а аз желая да бъда президент на всички българи. 
6. Декларирам, че освен руски говоря отлично поне един чужд език.

3 коментара:

mapto каза...

Чрез иницииране на референдум на практика президентът получава определена законодателна власт, която директно може да допринесе за съдебната реформа. Казвам това, защото от миналите избори (тогава заради Беронов, сега заради Попова) се надявам да се именно случи нещо такова. Този аргумент важи не само за 3.6, но и може би някои други точки.

Martin каза...

Разбира се, прав сте. Написаното е нарочна хипербола, вдъхновена от последните 20 години от историята на президентската институция в България.

Martin каза...

P.S. Запазвам сериозни резерви относно ползите от провеждане на референдуми у нас обаче. Широките електорални маси в България са способни да нанесат такива жестоки щети на страната, каквито никой друг не може.