Блогът на Мартин Осиковски

21 ноември 2013

Х.В.

Имам само един наивен въпрос и едно съобщение за целокупната родолюбива младеж, която ще патрулира, която ще наглежда, която ще ни пази от иноверци, иностранци и пришълци.

Наивният въпрос е: вие знаете ли какво е любов?

Съобщението е следното:

 

Няма коментари: