Блогът на Мартин Осиковски

26 януари 2018

Денджър в ИстаМбулската конфекция?//11!

Тая работа най-сетне ще се окаже като с компютрите и компотите: май ще се окаже, че не е конфекция и не е за денджърите...

Макар ясно да съзнавам, че няма абсолютно никакъв смисъл да пиша, защото лудостта е обхванала критична маса народ, все пак бих искал да илюстрирам накратко за какво става въпрос. Първо, ето го сгрешения български превод на частта с дефинициите; преводът наистина е сгрешен, в това никой не бива да има съмнение - с известно преувеличение даже може да се каже, че е на ниво 9-10 клас в чуждоезикова гимназия:Следват - хърватски превод (жокер: "пол" в биологичния смисъл на думата на хърватски е spol):


Македноски (вероятно няма нужда от уточнения):


Полски - където умно са се досетили да използват описателен превод, може би най-добър вариант:


Сръбски:


И словашки:


Добре, защо, каква е тази разлика, защо не бива да се превежда напряко като в сбъркания български пример? Следната таблица дава отговор на въпроса, като илюстрира по същество разликата между "пол/sex" и "родов/социокултурен пол/gender" - впрочем отричането ѝ, поне в 21. век, би могло да се извърши само от безнадеждно непросветéн ум:


С други думи, две жени (еднакви в своя биологичен пол) живеят два различни типа "женски" живот (живеят "два различни" социокултурни пола) на едно и също място (Германия): Хелга живее според приетото за себе си в качеството ѝ на жена в нейната родна среда, Айше - според приетото за жените в нейната, различна от германската, родна среда; Хелга е доста по-освободена; а Айше, поне според нашите представи - не чак дотам.

Тук мултикултуралистът в най-чист вид би следвало да каже: оставете Хелга и Айше да живеят според родовите характеристики на своята родна среда, нека едната върши едни неща в качество си на жена от нейния род, а другата - тя пък нека да върши родово приетите за нейната среда неща; нека, прочее, съжителстват мирно в една "мулти-култи" среда, в която те не са напълно равни и няма защо да бъдат равни.

Такъв един мултикултуралист би следвало категорично да отхвърли текстове от типа на Конвенцията за защита на жените и децата от насилие, защото този документ утвърждава обратната позиция: не само в качеството на биологичния си пол, но и в качеството на социокултурния/родовия си пол/gender Айше и Хелга трябва да бъдат равни - ако желаят, те трябва да могат да избират партньор, да ходят без похлупак на главата, не са собственост на мъжката глава на семейството и т.н. А равенството по тази точка няма как да мине без gender - без родов/социокултурен пол; иначе би се отворил страничен достъп до традиционния мултикултуралистки подход с твърдения от типа на: "признаваме равенство между биологичните полове, но това равенство трябва да е съобразено с културните особености на общностите, към които те принадлежат по рождение...".

Ето как би изглеждала горната табличка, допълнена с начина на живот на Хелга и Айше съответно в и извън рамките на... онази Конвенция:Великата ирония е, че най-консервативните среди би следвало първи да подкрепят текста на Конвенцията без колебание. У нас, както обичайно, работите се обърнаха наопаки - с дружните усилия на: 1) превод на гимназиално ниво; 2) кабинет, който се опитва да свърши дадена работа в 12 без 5; 3) неоконсервативна националпопулистична псевдо-левица.

SAD!, както напоследък е модерно да се казва... А ако наистина не беше тъжно, щеше да е много смешно.

Няма коментари: