Блогът на Мартин Осиковски

31 януари 2018

Джендърологични размишления

Мисля, че разбрах какъв е коренът на голямото недоразумение с превода на "джендър" (възможни вариации: дженджар; жендар; денджър; джемдър). Става въпрос за една опция във вездесъщия Ф*ЙСБУК, настоящ център за водене на смислени и ползотворни дисуксии предимно на политическа тематика и безспорен епицентър на текущите смислени и ползотворни дискусии относно "злополучната", "така наречена" и пр. Истанбулска конвенция. Не звучи много сериозно (и наистина не е), но как бих могъл да бъда сериозен при всичко което се каза, казва и ще продължава да се казва?

Става въпрос за следната настройка, която (за разлика от Конвенцията) предоставя фейсбучна възможност за действително полово самоопределяне; ето:
Възможностите, както се вижда от следващите изображения, наистина са десетки:

И т.н. Работата е там, струва ми се, че когато даден мисловен хоризонт бъде ограничен - волно или неволно - до "Условия за ползване" на любимито място Ф*ЙСБУК, напълно възможно е в рамките на този хоризонт фейсбучният gender да се отъждестви с gender изобщо. Подобна редукция стои в основата на отъждествяването на интернет с Гугъл например, при което възклицанието "Не мога да си отворя интернета!" всъщност означава "google.com не се зарежда...". И така, казано на простонароден език, "ами че то е онова там, от профила, където можеш да си го сменяш пожелание - него се опитват да ни вкарат с Истамбулската конференция, да ни накарат и ние да си го сменяме?!1///".

(Повтарям: това не звучи много сериозно и наистина не е, но за друго не намирам сили.)

Подобно прозрение със сигурност може да се забави с дни или дори със седмици. При водещата неоконсервативна сила у нас например се отчита забавяне от точно 66 (!) календарни дена (= от 26 ноември 2017 до днес, 31 януари 2018 - внасянето на редактирания въпрос за общонароден "реферемдон"). Както се вижда от приложеното изображение - колкото и да звучи невероятно! - до съвсем неотдавна, т.е. до преди да бъде обзета от гореспоменатото прозрение, тя е говорила в един хор с "Джендър алтернативи" - воглаве с част (академична) от представителството си; прилагам изображение от любимия си и незаменим Ф*ЙСБУК:


А дали точно Ф*ЙСБУК, който (за разлика от Конвенцията) явно насърчава едно съвсем либерално отношение към половото самоопределение на потребителя, е подходящо място за развихряне на неоконсервативни дискусии - това може да се остави на съвестта на неоконсервативните Ф*ЙСБУК дискутанти...

Няма коментари: