Блогът на Мартин Осиковски

23 декември 2007

"Българската Коледа"?!

Гледате ли клипчето на "Българската Коледа" по разните там национални телевизии? Аз--да, но единственото нещо в него, което ми допада, е аранжиментът на "Stille Nacht, heilige Nacht".

Не става въпрос за безцелно недоволстване, а за нещо, което всички ние трябва да осъзнаем много добре: държавата разполага с достатъчно пари, за да реши проблемите на най-нуждаещите се--децата в "домовете" и хората "в неравностойно положение"! Но как се харчат тези пари? Ами, ето как (копирам от Капитал тук):

От отделни изказвания на управляващите стана ясно как приблизително ще бъдат разпределени първоначално поисканите за одобрение 700 млн. лв. от излишъка. Най-много пари - около 300 млн. лв., са за доплащания по фонд "Републиканска пътна инфраструктура". Министерството на Емел Етем ще получи 48 млн. лв. за старта на спешния телефон 112 и около 190 млн. лв. па попълване на задължителните запаси от горива в Държавния резерв. На софийското метро се дават 25 млн. лв., а за ведомството на Румен Петков - 46 млн. лв. предимно за нови коли. Общините пък ще получат временни безлихвени заеми за осигуряване на ДДС за програмите по САПАРД общо за около 50 млн. лв. Засега не е ясно кои ще получат останалите 540 млн. лв. За част от тези проекти обаче веднъж вече са предвидени бюджетни средства, затова и повторното им финансиране крие риск от пренасочването им към други каси.

Съжалявам, но "патронът" Първанов и неговите колеги имаха много възможности да покажат здрав политически разум и насочат бюджетни средства към онези сфери, които най-много се нуждаят от това. През тази 2007 година всички заедно сме внесли предостатъчно в държавната хазна под формата на преки и косвени данъци. Ако политиците, които ни представляват и управляват, желаеха да планират държавния бюджет и разпределят бюджетния излишък справедливо, тогава от клипчета като гореспоменатото вероятно нямаше да има нужда!

Няма коментари: