Блогът на Мартин Осиковски

27 декември 2007

И като сравнявам, нека не забравям...

..., че средствата в тържествено приетия бюджет 2008 бяха разпределени по следния "справедлив" начин (впрочем, би могло да се каже, че доколкото е "пряка акушерка" на тройната коалиция, Гоце е "косвена акушерка" на новия бюджет) (копирам от тук):

Отбрана и сигурност 3,107млрд.
Образование 2,608 млрд.
Здравеопазване 2,570 млрд.
Общи държавни служби 2,086 млрд.

Лъвският пай на "общите държавни служби" поне обяснява как служителите в администрацията на Президента са успели да дарят--само тази година--всичко над 43 000 лв! :)

Няма коментари: