Блогът на Мартин Осиковски

30 декември 2007

Автобуси и реклами


Това е един от автобусите в нашия град. Ако искате да го използвате за реклама, трябва да се обадите на тел. 62240 или да посетите офиса на Welle 36, гр. неясно кой, но със сигурност някъде в Германия или Австрия.

Няма коментари: