Блогът на Мартин Осиковски

23 март 2008

Почетен доктор и "негър"

Ето какво казва Уикипедия за д-р Уилям Едуард Бъргхарт Дю Боиз (1868-1963):

William Edward Burghardt Du Bois (pronounced /duːˈbɔɪz/) (February 23, 1868 – August 27, 1963) was a black civil rights activist, leader, Pan-Africanist, sociologist, educator, historian, writer, editor, poet, and scholar. He became a naturalized citizen of Ghana in 1963 at the age of 95.

David Levering Lewis, a biographer, wrote, "In the course of his long, turbulent career, W. E. B. Du Bois attempted virtually every possible solution to the problem of twentieth-century racism — scholarship, propaganda, integration, national self-determination, human rights, cultural and economic separatism, politics, international communism, expatriation, third world solidarity."

Д-р Боиз е също така 120-ят почетен доктор на Софийския университет. Ето как обаче е отбелязано това в официалния уеб-сайт на Университета (клик!):

120. д-р Уйлям [=William] Бърнгард [=Burghardt!] де [=Du] Боис [=Bois] Доктор хонорис кауза, негър, прот. № 9 от 5 февруари 1958 г.

Библиотеката на Масачузетския университет (UMass Amherst, не MIT) носи името на д-р Боиз. Ако в Масачузетс мислеха по същия начин, както в София, поченитят надпис на входа на библиотеката щеше да изглежда така:

Dr W. E. B. Du Bois (Negro) Library

Няма коментари: