Блогът на Мартин Осиковски

19 август 2011

Яйце и кокошка

Публикувам изображения направо от извора на два материала от днешните издания на любимите вестници.

С изключение на заглавията (по-закачливо в случая на Труд и сериозно в случая на иначе по-несериозния му побратим) и снимките, материалите са идентични.

В задачката се пита: къде е яйцето, къде - кокошката и най-вече... петелът, отговорен за целия процес на оплождане?

Труд
24 часа


Няма коментари: