Блогът на Мартин Осиковски

26 февруари 2013

Какво е "Съпротива"?

Изображение: Saprotiva.org
На всички, които смятат, че исканията на протестиращите ще се канализират, цивилизоват и т.н., препоръчвам да посетят сайта на един от колективните лидери на протеста - "Съпротива". В рубриката "Какво е Съпротива?" там се съдържат много ценни уточнения. Ето някои от тях:

  • "Съпротива" е алтернатива на омагьосания кръг, в който човечеството се върти "от хилядолетия насам".
  • Коренът на всички злини е нашето его, "което ни кара да искаме повече и повече и ни донесе просперитета, но също и падението".
  • Съществува "глобална игра на манипулация", в която едно малцинство превръща всички останали в роби.
  • Причината за всички проблеми е стремеж към власт, пари и надмощие.
Когато "осъзнаем тези неща", ще разберем, че цялото човечество живее в голяма и добре подредена схема. Затова "Съпротива" се нуждае от две неща:
  • Промяна на цялата система, тъй като няма значение кои са куклуводите - "ако не бяха едни, щяха да са други, защото така е устроено класовото общество". Добавен е дълъг цитат от Оруел, според който нещата са били такива "през всички епохи, за които имаме писмени сведения, а вероятно още от края на неолита".
  • Второто нещо е революция - единствено и само в нашето съзнание.
Тук идва и основната цел на "Съпротивата" - тя е инструментът на революцията, която ще ни помогне да достигнем до друго ниво на съзнание. (Моя добавка: тази революция ще бележи края на класовото общество във вида, в който го познаваме от зората на човешката история.)

Възникват нови въпроси. Първо, има ли политически смисъл всичко това? Моят отговор е: да, има - става въпрос за (нещо като) марксистка идеология в (нещо като) ленинистка интерпретация, изразена в стилистиката на (някакъв вид) (пост)модерен ляв екстремизъм. Така изглеждат нещата накратко, но това наблюдение може да се детайлизира в дълбочина.

Вторият въпрос е в каква степен позицията на "Съпротива" изразява действителния граждански интерес на мнозинството. Тук могат да се очертаят поне две хипотези.

Ако това е именно така, "Съпротива" не би трябвало да се страхува от средствата на представителната демокрация - тя може да се състезава на избори и да се бори за политическо представителство. Ако идеологията на "Съпротива" съответства на волята на мнозинството, то "Съпротива" ще има добър успех. Още повече, че тук си имаме работа със съвършено пълноценна политическа идеология, която не просто може, а трябва да се превърне в политическа партия и да заеме мястото, което й се полага - крайната левица. 

Разбира се, всичко това изобщо има някакво значение, ако допуснем, че "Съпротива" признава върховенството на закона и механизмите на функциониране на правовото общество. Тук навлизаме във втората хипотеза, според която "Съпротива" не изразява действителния граждански интерес. В такъв случай организацията би могла да обвини "системата" (която от хилядолетия промива колективния мозък на човечеството) и да организира революция, със средствата на която да превърне своята собствена идеология на малцинството в доминираща - разбира се, в името на това да помогне на жертвите на системата да постигнат същата "революция в мисленето", която са постигнали симпатизантите на "Съпротива".

Това, което според мен в никакъв случай не може да се очаква, е промяна на исканията за смяна на системата и т.н. Важният въпрос е с какви средства ще потърсят реализация тези искания - със средствата на правото и закона или със средствата на революция отвъд правото и закона. Още по-важно е да не се ограничават исканията на "Съпротива" до времето на българския преход, българската политическа система от последните двадесет и три години, сметките за ток, монополите в енергетиката или данъчното облагане. Повтарям, а това е видно и от извадките по-горе - става въпрос за идеология, която се обявява срещу начина на живот "от времето на неолита" до наши дни, във всяка точка на света, на цялото човечество.

Ето това е "Съпротива".

Няма коментари: