Блогът на Мартин Осиковски

21 юни 2008

Уеукам ту софиа, бъугериа

Твърди се, че общините, които нямат английски версии на сайтовете си, ще бъдат глобявани.

А какво ще се случи с общините, които имат такива версии, но с грешки на прогимназиално ниво?

Ето например как изглежда началната страница на www.sofia.bg:

Welcome to the official web site [правилно: website] of Sofia Municipality!

On [правилно: at, да се преговори употребата на предлози при електронни адреси] www.sofia.bg you can find a lot of information for [правилно: about, да се запомни, че "information" се употребява с "about" или "on"] the beautiful capital of Bulgaria, Sofia's rich history, data about the city today, the Mayor and the Municipality as well as understand. [точка?!] Why [главната буква?!] invest in Sofia. [Последното изречение е синтактичен шедьовър!!!] Find a place you are looking for on the e-map. Take a look on [правилно: at, да се запомни изразът "to take/have a look at something"] the wonderful pictures from the photo galery [правилно: gallery] or send an e-card with view [правилно: views, да се преговори употребата на нулеви, определителни и неопределителни членове] from [правилно: of, изобщо да се преговорят всички предлози] some special places of the city.

Това жалко параграфче има точно толкова общо с английския език, колкото и чалгализираният вариант на "Ода на радостта" на Тома от "Мюзик айдъл" с езика на Шилер и Бетховен. (Нещо като "фройне шоре горефунке"="Freude, schöner Götterfunken..."; като си спомня, направо побеснявам!) Струва ми се, че пиарите на общината или са терминално тъпи, или са решили да поспестят "некой и друг уев" от превод. Но какво да се направи, нашият град изглежда е сбъркан както реално, така и виртуално!

Няма коментари: