Блогът на Мартин Осиковски

04 декември 2009

За члена


Умни и загрижени хора са се захванали да агитират за отпадането на пълниЯ член в българскиЯ език. И понеже пълниЯТ член в българскиЯ език изпълнява горе-долу същата функция, каквато (примерно) именителниЯТ падеж - в немскиЯ и сродните му езици, хрумва ми една препоръка за въпросните господа и дами: що не вземете да спретнете една кампанийка за отпадането на акузатива в немския? "Der General liebt der Staat." Нещо повече: ако ще се върви към масово опростяване (на езика, пък и не само), защо да не се обмисли възможността изобщо за отпадане на скромното подчинително наклонение в английския - и направо за това прословуто "S" в 3 л., ед. ч.?

Впрочем при това положение предполагам, че притесненията ми за разните там "водещи" журналистки и журналисти, които не правят разлика между "който" и "когото", са съвършено безпредметни.

(Изображение: Scriptorium.mediaevaliter.com)

Няма коментари: