Блогът на Мартин Осиковски

08 февруари 2008

Функцията на "контрастите"

В кретенокрацията, очевидните несъответствия между истинската и пожелателната реалност (вж. "Контрасти" тук) изпълняват важна анестетична функция. Всъщност, кретенокрацията изобщо би могла да съществува в условията на една перманентна "анестезия"--отслабена чувствителност към това, което иначе би накарало човек да страда и да направи нещо, за да облекчи страданията си. Упоен, жителят (а не гражданинът!) на кретенокрацията бива управляван лесно: той предварително знае, че нищо не би могъл да промени, макар да вижда и осъзнава ясно причините за своето неблагополучие.

Няма коментари: