Блогът на Мартин Осиковски

09 февруари 2008

Рахманинов е имал големи ръце!

Добър начин да демонстрират тази важна истина са намерили Igudesman&Joo (?) в следното палаво изпълнение на до-диез-минорния прелюд... :)

Няма коментари: