Блогът на Мартин Осиковски

21 януари 2008

Закон за научните степени и звания

ЗНСЗ--този, който е в сила в момента!--II, 5, 1 (от сайта на ВАК тук):

Творческото научно постижение, представено като дисертационен труд, трябва да е внедрено и да има оригинален научен принос за решаване на научни или научно-приложни проблеми, свързани с нуждите на социалистическото развитие на страната.

Какво означава това?!

1 коментар:

Анонимен каза...

Означава, че в България науката е феодално владение на ВАК и в нея се допускат само удобни хорица. А самата ВАК е васална на кръгове, които е вредно да бъдат назовавани публично. Под “социалистическо“ да се разбира клиентелистско.