Блогът на Мартин Осиковски

10 ноември 2007

Корупция на четвъртата власт (1)


Темата за корупцията е много популярна у нас. Има проекти за "борба с корупцията", "нулева толерантност към корупцията", "зелени линии" за сигнали за корупция и, разбира се, много корупция (без кавички) навсякъде.

Нека обче да уточним: корупцията не се изчерпва само с това автоконтрольор еди-кой си да прибере 30-40 лв. от книжката с документите на колата на еди-кого си, за да може онзи да си спести акта и глобата. Думата "корупция", както напоследък често ни обясняват, означава "развала"--точно така, в основата на тази дума стои глагол (corrumpo/conrumpo), чието първично значение е "скапвам, развалям" (и по-нататък: "разрушавам, увреждам, извращавам, съблазнявам, изкушавам, подкупвам" и т.н.--срв. напр. Oxford Latin Dictionary (Oxford: Clarendon, 1968), 450). Така че, важно е да се проумее и запомни това: корупция има винаги, когато някой "скапва" нещата заради лошо свършена или направо несвършена работа. Например пак с автоконтрольора: той е корумпиран не само когато прибира парите от книжката с документи, ами и когато си клати краката и не върши работа, въпреки че, да речем, движението е натоварено, светофарите не работят и той просто трябва да отиде и да направи това, за което му се плаща!

Толкова за корупцията в един по-широк смисъл. Какво се случва в държавата, когато "скапването на нещата" започне да обхваща различни нива от живота? Отговорите май са ясни за всички: когато законодателната власт се корумпира, произвеждат се "скапани" закони, които после трябва наново и наново да се поправят (справка: ЗДП, но не само); корумпира ли се изпълнителната власт, то тези, които престъпват законите--дори да са налице добри закони!--няма от кого да бъдат контролирани и санкционирани и нивото на престъпността се покачва (справка: произволен работен ден в МВР откак ни ощастливиха с Румен Петков); ако, накрая, се корумпира и съдебната власт, то дори да са налице добри закони и добри изпълнителни органи, следящи за тяхното спазване, нивото на престъпността пак се покачва--защото няма кой да наказва тези, които престъпват законите (справка: недосегаемостта на ония с кратките прякори).

Защо обаче всеки говори само за корупция на съдебната, изпълнителната или законодателната власт? Не може ли и други сектори в обществото да се корумпират? Най-малкото, щом трите основни власти са "корумпируеми", не може ли да се корумпира и... четвъртата власт--властта на медиите?

Разбира се, че може! Въпросът е, какво се случва тогава...

(следва)

Няма коментари: