Блогът на Мартин Осиковски

12 ноември 2007

Финансови нарушения в СУ

(Добрутро, Пено!--от Дневник тук!)
Проверка установи десетки закононарушения в СУ

Харчени са пари за скъпи автомобили и пътувания

Необосновани финансови разходи, незаконни избори по факултети и катедри и съмнителни обществени поръчки са част от десетките закононарушения на ръководството на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ), които е установил контролният съвет на висшето училище. Докладът се изготвя винаги в края на мандата на всяко ръководство. В контролния съвет влизат четирима преподаватели от юридическия факултет, по един от журналистическия, геолого-географския и математическия факултети и един студент.

[...]

"Смятаме, че рязко трябва да бъдат ограничени разходите за луксозни автомобили за ректорското ръководство, броят на скъпите заведения в СУ", пишат одиторите. Те настояват да се сложи край на необоснованите екзотични пътувания извън страната на ръководството и да спрат заседанията на академичния съвет на Черноморието. Докладът установява нарушения и при обществените поръчки, липса на система за контрол на имуществото. "Тревожно и позорно е, че в нашия университет декан може да посегне физически на преподавател, а преподаватели да подправят документи", завършва докладът на контролния съвет.

Няма коментари: