Блогът на Мартин Осиковски

13 ноември 2007

Корупция на четвъртата власт (2)

Въпросът, значи, е какво се случва, когато "четвъртата власт" се корумпира.

От една страна, не се случва нищо, защото така се полага по смисъла на конституционното право за свобода на словото.

От друга страна, случват се страшни и непоправими неща.

Както беше показано в предния пост, масмедията се радва на едно инстинктивно доверие; корумпираните масмедии, следователно, злоупотребяват с това доверие така, че то се пречупва (разваля, тъкмо корумпира!) в онези филтри, които изкривяват, нюансират или фалшифицират информацията, за да се удовлетворят присъщите на медията зависимости. Постепенно, инстинктивното доверие на аудиторията е преоформено в матрицата на дадения медиен филтър: аудиторията вече харесва това, което филтърът очаква от нея да харесва--и мрази онова, което "трябва" да мрази.

Тук работата е вече свършена и зависимостите--удовлетворени.

Следващият важен въпрос е какви са преките белези, по които една корумпирана медия може да бъде разпозната от една некорумпирана медия...(следва)

Няма коментари: