Блогът на Мартин Осиковски

14 ноември 2007

Аристотел за управлението

Важен пасаж в Политика Г, 11, 1281b 15-20: след като е предположил, че мнозинството може да управлява по-добре от малцината добри--тъй като, взети като колектив, "многото" "акумулират" в себе си повече мъдрост и добродетел--Аристотел уточнява (цит. по българския превод на д-р Герджиков):

Не е ясно дали тази разлика на мнозинството спрямо малцината добри може да съществува при всеки народ и при всяко множество, но може би—кълна се в Зевс—е ясно, че при някои е невъзможно. (Същото разсъждение би могло да се приложи и към животните, а по какво се различават някои, така да се каже, от животните?)


Изглежда тук става въпрос за нещо напълно актуално.

Няма коментари: