Блогът на Мартин Осиковски

26 ноември 2007

Гледна точка

Всичко е въпрос на гледна точка. За някои (за мен?), Оксфорд е привлекателен с историята и библиотеките си. За други (The Oxford Student, 22 November 2007, 17), нещата стоят така:

The use of illegal and prescription drugs to meet essay deadlines, alcochol abuse and the highest suicide rate of Universities in Britain--welcome to Oxford, freshers. Apparently, life at Oxford is provoking extreme responses.

Няма коментари: