Блогът на Мартин Осиковски

05 ноември 2007

Никога Първа инвестиционна банка!!!

Никога, никога, ама никога не ползвайте услугите на ПИБ--удобството на клиента е тяхна последна грижа!

Скоро ще кача тук серията от жалби и отговори, които си разменихме с "любезните" служители на банката, които въведоха електронен подпис при ползването на т.нар. "виртуален клон", без да си направят елементарен труд да уведомят някого за промяната. Резултатът беше, че всичките ми пари в София се оказаха блокирани, тъй като нямах електронен подпис и нямаше начин да се сдобия с такъв от разстояние, за да мога да ползвам клона...

Няма коментари: