Блогът на Мартин Осиковски

23 ноември 2007

Първи реакции на КЗП

От Комисията за защита на потребителите реагираха учудващо бързо: вчера получих копие от писмото, с което призовават служител на Първа инвестиционна да се яви при тях с копия на всички документи, свързани с неоповестеното въвеждане на електронен подпис.

Нетърпелив съм да видя как ще се развият нещата!

Всъщност, вече ми е ясно защо се получи цялата тази история. Накратко, защо да дават пари хората за нов софтуер за по-сигурно електронно банкиране (въвеждане на TAN, "memorable information" и т.н.?), като могат да си запазят стария и едновременно с това да накарат клиентите си да плащат допълнително на свързана с банката компания за издаване на електронен подпис! :)

Няма коментари: