Блогът на Мартин Осиковски

10 ноември 2007

За "опростачването"

Просташкият език на ВАЦ-овите вестници само на пръв поглед опира единствено до качеството--добро или лошо--на стила.

Истинският проблем е, че единствено посредством просташки език тези медии съумяват да вършат това, което им е потребно--да окачествяват информацията, която предоставят, и да внушават на своите читатели, че тези и тези неща са добри, а онези--лоши.

Всъщност, по този начин лесно може да бъде формулиран следният важен критерий: това, за което Труд пише с добро, (почти) винаги е лошо; това, за което Труд пише с лошо, (почти) винаги е добро; това, което Труд игнорира като маловажно, (почти) винаги е от съществена важност.

Няма коментари: