Блогът на Мартин Осиковски

03 ноември 2007

Астрономия за историци


В Бодлиън се опитвам, доколкото ми е по силите, да разбера една определена история. Трудно е, обаче, да се види историята. Дори ако си много добър палеограф и разчитането на ръкописите ти се струва a piece of cake.

А с този приятел тук историята наистина може да се види. Голямата мъглявина в Орион, М42, например, се намира на приблизително разстояние от нас от около 1600 светлинни години. Това означава, че, за да стигне до нашата планета, светлината е пътувала 1600 години. Следователно, когато наблюдавам мъглявината в този момент, аз виждам в настоящето нещо, което се е случило преди 1600 години, т.е. в началото на 5 в. сл. Хр.

Разбира се, едно е историята там горе и друго--тази тук, при нас. Но винаги съм се удивлявал от факта, че по някакъв начин миналото все пак може да бъде видяно.

Няма коментари: