Блогът на Мартин Осиковски

10 ноември 2007

За "етичния кодекс на медиите"

От този кодекс няма никакъв смисъл. Защото изданията на ВАЦ се придържат към него и въпреки това не предоставят, а манипулират информация. Всъщност, "етичният кодекс" не се интересува от манипулирането, а само от откровеното фалшифициране на информация--нещо, което дори и във ВАЦ не биха допуснали.

Един смислен етичен медиен кодекс би трябвало да урежда проблеми както във връзка с фалшифицирането, така и с манипулирането на информация.

Няма коментари: