Блогът на Мартин Осиковски

11 ноември 2007

Lupus lupo...


Вълкът е изключително социално животно. Членовете на глутницата винаги са подредени в строга йерархия, а вида продължават намиращите се на нейния връх алфа-вълк и алфа-вълчица. Така малките вълчета винаги са поколение на силни родители. (На снимката: млад вълк се закача с майка си.)

Няма коментари: