Блогът на Мартин Осиковски

18 ноември 2007

България и Европа

България е част от Европа в географски смисъл. В културен смисъл обаче България никога не е била част от Европа. Европа се ражда в градовете и университетите--две форми на социален живот, които нямат никакво отношение към българската история. Австралия и Америка са, в този смисъл, десетки пъти "по-европейски" от България.

Твърдението, че "България е европейска държава, защото винаги е била в Европа", всъщност е логически погрешно поради еквивокалната употреба на понятията "Европа" (в географски смисъл) и "европейски" (в културен смисъл). Това, че нещо е географска част на дадена област, не означава, че то е и част от нейната култура. По същия начин фактът, че пребиваваш примерно в Берлин, не те прави истински берлинчанин.

За нас, българите, това положение е трудно възприемаемо, защото... ние просто искаме да бъдем "европейци"! Поради тази причина мнозина са склонни да фалшифицират историята: водени от някаква емоция, те доказват колко европейска държава винаги е била България; понякога по-европейска (по-древна; по-мощна; с излаз на повече морета; и т.н.) дори от самата Европа! Историческата истина обаче е въпрос на факти и действителност, а не на желания на историци. Затова би било най-добре, ако оставим българската история на хора, които не страдат от емоционалните дефекти на националната принадлежност (чужденци?). Този пък, който наистина се интересува от европейска култура, спокойно би могъл да насити интереса си, като се занимава с европейска история.

Няма коментари: